Σχεδιάζουμε και προετοιμάζουμε ένα fashion show. Επιλέγουμε στόχους και τακτικές προώθησης και προβολής. Επιλέγουμε τακτικές διαχείρισης του τύπου, media relations & press offices.

Subtopics:

  • Public relations, media relations & press office
  • Shows, Events & Weeks
Hours: 6