Αναλύουμε προϋποθέσεις και βασικές αρχές της λειτουργίας του ηλεκτρονικού εμπορίου και τις δυνατότητες που μας δίνει σήμερα το Digital Marketing. Χτίζουμε συνέργειες με eStores ή επιλέγουμε τη δική μας πλατφόρμα ηλεκτρονικού εμπορίου. Επιλέγουμε τακτικές digital marketing όπως blogging, email campaigns και μαθαίνουμε πώς θα δημιουργήσουμε χρηστικό digital περιεχόμενο.

Subtopics:

  • Synergy with e-Stores
  • Digital Content Promotion
  • Newsletter & E-mail Campaigns
  • Synergy with e-Stores
  • Digital Content Promotion
  • Newsletter & E-mail Campaigns
Hours: 6