Αναλύουμε βασικές ενέργειες προβολής και ενεργοποίησης της εικόνας του brand, όπως: photoshooting, editorials, eShops, LookBook Magazines, Influencers, Film productions. Χτίζουμε ένα brand blue print.

Subtopics:

  • Choosing Models & Photographers
  • Media & Influencers
  • Film Production
Hours: 3