Στο μάθημα αυτό θα μιλήσουμε για το πώς λειτουργεί το οικοσύστημα της βιομηχανίας της μόδας. Εξηγούμε ποιοι είναι οι βασικοί παίκτες, ποιος κάνει τι. Συζητάμε τις τάσεις στα νέα επιχειρηματικά μοντέλα και τα είδη εργασιών. Παρουσιάζουμε καινοτόμα μοντέλα και εργαλεία τα οποία θα σε βοηθήσουν να ξεκινήσεις τον σχεδιασμό των δικών σου προϊόντων σύμφωνα με την ταυτότητα του brand σου και του κοινού σου. Παρουσιάζουμε επίσης case studies από conceptual προϊόντα μεγάλων διεθνών αλλά και μικρών τοπικών brands και αναλύουμε τον conceptual τρόπο με τον οποίο έχουν τοποθετήσει και επικοινωνήσει τις ιστορίες τους.

Topics:

  • Collection Business Frameworks
  • Case Studies Analysis of Conceptual Brands and Activations
Hours: 3

Η Στρατηγική

Σχεδιάζουμε την αρχιτεκτονική του brand, και το πλάνο επικοινωνίας. Εξηγούμε πώς θα τοποθετήσουμε το brand μας μέσα στο γενικότερο στρατηγικό πλαίσιο της επιχείρησης αλλά και απέναντι στον ανταγωνισμό. Ξεκινάμε τον προϋπολογισμό, υπολογίζουμε κόστη με βάση την ιστορία που θέλουμε να αναδείξουμε και το οπτικό σύστημα στο οποίο έχουμε καταλήξει.

Subtopics:

  • Positioning
  • Architecture
  • Budgeting
  • Promotion and Communication plan
Hours: 3