Αναλύουμε τα είδη εργασιών στο ευρύτερο επιχειρησιακό πεδίο της Μόδας. Παρουσιάζουμε σύγχρονες επιχειρησιακές δομές και αντικείμενα εργασιών, με έμφαση στους fashion designers, στα fashion brands, agencies, PR, Media & Influencers, Fashion Shows, Εβδομάδες Μόδας και άλλα είδη εκδηλώσεων/δραστηριοτήτων.

Subtopics:

  • Trends, Fashion Designers & Fashion Brands
  • Agencies, PR, Media & Influencers
  • Fashion Shows, Events & Weeks
Hours: 3