Παρουσιάζουμε ποιοι είναι οι βασικοί «παίκτες» στη βιομηχανία της μόδας και πώς αλληλεπιδρούν. Εξηγούμε γιατί και πώς μπορεί ο επιχειρηματίας να προσδιορίσει το κοινό το οποίο αφορά το Brand του. Αναλύουμε τη διαφορά μεταξύ επιχείρησης και brand, και marketing vs branding. Στο μάθημα αυτό δίνουμε τις εργασίες στις ομάδες ώστε να ξεκινήσουν να χτίζουν το marketing plan που θα παρουσιάσουν στο τέλος.

Subtopics

  • Fashion Market Segmentation
  • Business Model framework
  • Business vs Brand
  • How to Deliver the Project
Hours: 3