Στα 2 τελευταία sessions, μετά από όλη την ύλη που καλύψαμε, θα συζητήσουμε αυτά που θεωρείτε πλέον σημαντικά για να προχωρήσετε στην ανάδειξη του fashion brand σας.  Θα συζητήσουμε δυσκολίες και προκλήσεις που πρέπει να προσέξετε και τέλος ο κάθε ένας ξεχωριστά θα παρουσιάσει το project το οποίο δούλεψε καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος.

Hours: 6