Αναλύουμε τις νέες τάσεις στα κανάλια λιανικής πώλησης, εξετάζουμε πώς ο σημερινός πελάτης αγοράζει, ποιες αισθήσεις χρησιμοποιεί, τι του τραβάει την προσοχή, τι εμπειρίες αποκομίζει από επιτυχημένα brands, ποια κανάλια χρησιμοποιεί.  Σε αυτό το session θα συζητήσουμε το μέλλον των φυσικών καταστημάτων, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που φέρουν οι νέες μορφές Visual Merchandising.

Topics:

  • The Psychological Aspects of the Customer Experience
  • The Future of Retailers
  • Visual Merchandising
Hours: 3