Οι ομάδες παρουσιάζουν τα marketing plans τους τα οποία δούλευαν καθ’όλη τη διάρκεια του μαθήματος. Λαμβάνουν σχόλια και υποδείξεις για την βελτίωσή του και έχουν πλέον ένα έτοιμο προς δράση marketing plan.

Subtopics:

  • Marketing Plans Presentations
Hours: 6