Παρουσιάζουμε τους βασικούς πυλώνες της βιομηχανίας της μόδας, το οικοσύστημα που υποστηρίζει τη Μόδα και εξηγούμε βασικούς όρους που θα αναλύσουμε αργότερα στο μάθημα.

Subtopics:

  • Welcome & Networking
  • Introduction
  • What is fashion
  • The Business of Fashion
Hours: 3